Klubbens historie


Historien om Viborg Flyveklub og flyvepladsen.

I 1903 foretog Wright-brødrene deres første officielle flyvning i en flyvemaskine. Godt ti år senere fik også Viborgs indbyggere lov til at stifte bekendtskab med mennesker der havde luft under vingerne.
På eksercerpladsen – som lå ved Rødevej centralt i byen, hvor Tinghallen og den nye politistation senere er blevet opført – blev der opstillet en telthangar, så man var forberedt på gæsterne fra luften. Premierløjtnant Koefoed-Jensen fløj “Hugin” fra København til Viborg og søndag den 16. april 1916 om aften var Viborgenserne stimlet sammen og modtog maskinen, der landede elegant på eksercerpladsen.

Længe havde man diskuteret oprettelsen af en civil lufthavn i Viborg. Mange ihærdige pionerer arbejdede på at få flyvning gjort kendt og ikke mindst mulig for menig borger.
Viborg Flyveklub blev stiftet i 1939, og byrådet var tæt på at købe markerne ved Møgelkjærgaard til flyveplads, Herfra havde Viborg Svæveflyveklub også deres domicil. Man skaffede sig fly og der blev skolet en del piloter, men erhvervelse af en flyveplads skulle lade vendte på sig.
Tiderne var hårde eftersom krigen satte sine begrænsninger og efterkrigsårene var også svære, og det medførte at man desværre ophævede flyveklubben i 1953.
10 år senere, i 1963, var tiderne bedre og klubben blev genstiftet og havde officielt en flyveplads to år efter ved Næsgård med hjælp fra det Jyske Ingeniørregiment i Randers. Dette lykkedes ved at man indgik et samarbejde med kommunen om anlæggelse og drift af flyvepladsen. Samtidig blev Viborg Air Charter A/S også stiftet, men det eksisterede kun i par år.

Klubben har i dag ca. 100 medlemmer og formåler bla. at fremme interessen for, og lette adgangen til flyvning i Viborg og omegn. For nogle år siden blev klubben udvidet med en Ultralet afdeling som økonomisk giver mange flere muligheden for at flyve.
Med den seneste tilbygning råder flyveklubben i dag over 13 hangarpladser. Den første onsdag i måneden holder klubben et aftenarrangement, hvor der enten er landingskonkurrence, foredrag eller bare klubhygge.

Du vil næsten altid finde folk på pladsen i hverdagen, enten ældre klubmedlemmer til morgenmad eller flyvepladslederen. I weekenderne er der altid medlemmer på pladsen, hvis vejret er godt.
Viborg Flyveplads - Kilde: ekvb.dk
Klubhuset
OY-RYP "Ryppen"