Som medlem af Viborg Flyveklub får du mulighed for at deltage i klubaftner den første onsdag i måneden samt ture, landings konkurrencer og meget mere. Kontakt vores kasser for at blive meldt ind.

Kontingentsatser 2023, for Hele året

A    Aktiv medlem af klubben + medlem af DMU / AOPA / DLU                    1435 kr.

A    Aktiv medlem af klubben + medlem  af DMU / AOPA                               1375 kr.

AX   Aktiv medlem af klubben + medl. af DMU/ AOPA/ DLU i anden klub    780 kr.

B    Aktiv medlem af klubben + Stemmeret, men ej flyvende                           780 kr.

U    Aktiv medlem af klubben + medlem af DULFU / KDA                                1580 kr.

UX   Aktiv medlem af klubben + medlem af DULFU / KDA i anden klub        780 kr. 

Pas Passiv medlem + ingen stemmeret,+ adgang til Face Book gruppe      390 kr.

Er man aktiv flyvende, kan man være medlem af DMU eller DULFU gennem Viborg Flyveklub

Udmeldelser af DMU eller DULFU kan kun ske ved årets udgang